Infografika o elektromagnetnih sevanjih

O sevanjih


V okviru projekta Ni nam vseeno preučujemo tudi neionizirajoča sevanja umetnega izvora. Sem spadajo sevanja ekstremno nizkih frekvenc (npr. daljnovodi, električne napeljave tako v mestih kot znotraj domov ter električne naprave vseh vrst) in radijskih frekvenc (radio in TV oddajniki, bazne postaje, mikrovalovne pečice in brezžične naprave, kot so mobilni telefoni, Wi-Fi usmerjevalniki ipd.). Mobilne naprave in z njimi povezane antene (npr. bazne postaje, Wi-Fi antene) oddajajo t.i. mikrovalove, enako vrsto sevanja, kot jo za segrevanje hrane uporabljamo v mikrovalovnih pečicah.

Spekter neionizirajočih sevanj umetnega izvora

Tako ekstremno nizke (ELF) kot radijske frekvence (RF) so nedvomno zdravju škodljive, kar je pokazalo na tisoče neodvisnih, recenziranih raziskav. Vprašanje je le, kako škodljive? Trenutno spadajo po klasifikaciji IARC med "možne karcinogene" (skupina 2B), vendar je v zadnjih letih več priznanih znanstvenikov podalo mnenje, da bi morali mikrovalovno sevanje, kamor spada tudi sevanje mobilnih telefonov, uvrstiti med "potrjene karcinogene" (skupina 1), kamor so uvrščeni tudi radioaktivno sevanje, azbest, benzen, tobak in formaldehid. Nekateri drugi strokovnjaki, ki že desetletja spremljajo znanstveno literaturo, pa so zapisali, da obstaja veliko več dokazov za škodljivost sevanj umetnega izvora tako ELF kot RF, kot pa imamo na voljo dokazov za škodljivost pasivnega kajenja.

"Radiofrekvenčno sevanje brezžičnih telefonov povzroča gliom ter akustični nevrom in je kot tako rakotvorno, kar pomeni, da bi moralo biti po IARC klasifikaciji uvrščeno med potrjene karcinogene (skupina 1). Trenutne smernice glede izpostavljenosti bi morale biti nujno ponovno ovrednotene."
- dr. Lennart Hardell, onkolog in strokovnjak za rakotvornost radijskih frekvenc, Švedska
"Verjamemo, da so do sedaj objavljene raziskave jasno pokazale, da izpostavljenost neionizirajočim sevanjem povečuje tveganje za raka in številna druga degenerativna obolenja, vključno s psihološkimi težavami, ki se lahko prenesejo na naslednjo generacijo. Menimo tudi, da je možno, da se bodo mobilni telefoni izkazali kot najbolj samo-uničujoča iznajdba človeštva doslej."
- Organizacija Powerwatch, Velika Britanija
"Obstajajo relativno močni epidemiološki dokazi, da so ELF magnetna polja vzročno povezana z nastankom otroške levkemije. Dokazi so močnejši od dokazov, da pasivno kajenje povzroča raka."
- Anders Ahlbom, priznani profesor in epidemiolog, Švedska
V raziskavah je bila poleg raka ugotovljena tudi povezava z depresijo / samomori, neplodnostjo, poškodbami možganov, sladkorno boleznijo, Alzheimerjevo boleznijo, Parkinsonovo boleznijo, multiplo sklerozo in drugimi resnimi obolenji. Blažje oblike prizadetosti se kažejo kot nespečnost, vedenjske motnje, motnje koncentracije, glavoboli, aritmija in druge nevrološke motnje.

Kljub vedno bolj glasnim pomislekom številnih znanstvenikov pa industriji brezžične tehnologije pred lansiranjem nove tehnologije na tržišče ni potrebno narediti presoje vplivov na okolje oz. kliničnih študij (kot je praksa pri zdravilih), na izdelke niso primorani napisati izjave o možnih nevarnostih, niti jim ni potrebno spremljati posledic, ki jih njihova tehnologija pušča na zdravju populacije, ki ji je trenutno že skoraj v celoti izpostavljena. Dejstvo je, da smo ljudje (in velik del flore in favne) neprestano izpostavljeni celi vrsti sevanj različnih frekvenc umetnega izvora, ki v kombinaciji nikoli niso bile testirane za varnost, in da se intenziteta in število vrst teh sevanj iz leta v leto povečuje z uvedbo vedno več vrst brezžičnih tehnologij (dodatno še s tehnologijo 5G, internetom stvari, radarji avtonomnih vozil ipd.). Ta primer se razlikuje od večine drugih toksinov, katerim smo po navadi izpostavljeni le krajši čas. Po pregledu velikega dela znanstvene literature na to tematiko (v naši bazi smo zbrali preko 1200 strokovnih raziskav) menimo, da smo lahko ob takšnem razvoju dogodkov resno zaskrbljeni.

Industrija in z njo povezane inštitucije zaradi denarnih interesov večino tega zanikajo; v najboljšem primeru boste od njih slišali, da "ni dovolj dokazov za škodljivost". Če bi se namreč razvedelo, da je tako zelo vseprisotna tehnologija zdravju nevarna, bi bila industrija predmet številnih tožb, temu pa se hočejo na vsak način izogniti (podobna zgodba se je odvijala v zvezi s tobakom). Za industrijo je znano, da svojim potrebam prilagaja celo rezultate raziskav, zato bodite skeptični, ko boste v medijih naslednjič slišali, da je neka raziskava pokazala, da sevanja niso škodljiva.

Naš namen je razjasniti dvome in zaustaviti nenadzorovano uvedbo novih tehnologij, preden naredimo okolju in posledično sami sebi nepopravljivo škodo.

Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.