Infografika o nevarnostih elektromagnetnih sevanjih

Spekter sevanj po frekvencah

Neionizirajoča sevanja (11 tipov)
Statična polja
Frekvenca: 0 - 30 Hz
Valovna dolžina: 100.000 - 10.000 km
Ekstremno nizke frekvence (ELF)
Frekvenca: 30 - 300 Hz
Valovna dolžina: 10.000 - 1.000 km
Uporaba: naprave 50Hz/60Hz (VN-transformator, RTP, nadzemni in podzemni vod za prenos el. energije
Ultra nizke frekvence (ULF)
Frekvenca: 300 Hz - 3 kHz
Valovna dolžina: 1.000 - 100 km
Zelo nizke frekvence (VLF)
Frekvenca: 3 - 30 kHz
Valovna dolžina: 100 - 10 km
Nizke frekvence (LF)
Frekvenca: 30 - 300 kHz
Valovna dolžina: 10 - 1 km
Srednje frekvence (MF)
Frekvenca: 300 kHz - 3 MHz
Valovna dolžina: 1000 - 100 m
Uporaba: radijski oddajniki (radijski oddajniki AM srednjevalovni 526–1605 kHz), naprave za urejanje prometa
Visoke frekvence (HF)
Frekvenca: 3 - 30 Mhz
Valovna dolžina: 100 - 10 m
Uporaba: radijski in TV-oddajniki, industrijski stroji, radioastronomija
Zelo visoke frekvence (VHF)
Frekvenca: 30 - 300 Mhz
Valovna dolžina: 10 - 1 m
Uporaba: radijski oddajniki (UKV-oddajniki), televizijski oddajniki (I. in III. področje), radionavigacija, radarji, kontrola v zračnem prometu
Ultra visoke frekvence (UHF)
Frekvenca: 300 Mhz - 3 GHz
Valovna dolžina: 1 m - 10 cm
Uporaba: televizijski oddajniki (IV. in V. področje), radarji, usmerjene zveze (mob. telefonija)
Super visoke frekvence (SHF)
Frekvenca: 3 - 30 Ghz
Valovna dolžina: 10 - 1 cm
Uporaba: radarji, navigacija, merjenje višine, satelitske zveze, usmerjene zveze
Ekstremno visoke frekvence (EHF)
Frekvenca: 30 - 300 GHz
Valovna dolžina: 1 cm - 1 mm
Uporaba: raziskave vesolja, radioastronomija, radiometeorologija

Podprite naš projekt

Projekt Ni nam vseeno je naše darilo vam. Ustvarjamo ga s srcem, v želji, da najdete koristne informacije, ki bi vam lahko pomagale, da (p)ostanete zdravi. Vsak doniran znesek bo porabljen za dober namen.
Doniraj
Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.