Poziv za zeleni razvojni preboj

Objavljeno: 5.11.2012
Pri projektu »Ni nam vseeno!« smo se odločili, da podpremo skupnost Tretji člen, ki poziva Vlado Republike Slovenije, da sredstva v obsegu več miljard evrov iz evropskih skladov za obdobje 2014-2020 usmeri v zeleni razvojni preboj.

V sporočilo za javnost so pri Tretjem členu zapisali:

»Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni. V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Strategija mora odgovoriti na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij.

Od vlade pričakujemo, da bo novo strategijo usmerila v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. Strategija naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.«


Več na: http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/

Vabimo vas, da se pridružite pozivu in podpišete peticijo – čas za akcijo je zdaj! Poziv za zeleni razvojni preboj je podprlo že več kot 70 organizacij in podjetij ter 31 uglednih prvopodpisnikov, peticijo pa je v samo nekaj urah podpisalo skoraj 1500 državljank in državljanov.

Naj vam ne bo vseeno!
Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.