POZOR: Nevarna karamelna barvila

Objavljeno: 14.3.2012
Sporočamo, da smo povišali tveganje za karamelni barvili E150c – amonijev karamel in E150d – amonijev sulfitni karamel na najvišje tveganje (izredno nevarna aditiva), saj je ameriški Center za znanost v javnem interesu (CSPI) pred kratkim objavil, da so laboratorijski testi pri analizi karamelnih barvil (obdelanih z amonijakom ali s kombinacijo amonijaka in sulfitov) odkrili visoke vrednosti 4-metilimidazola v naslednjih izdelkih: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Diet Coke in Diet Pepsi.

Mnogi ljudje si napačno predstavljajo, da gre pri karamelnih barvilih za naravna barvila, kot lahko doma enostavno naredimo karamelo, ko sladkor raztopimo v vodi, da dobimo gosto karamelno zmes. Resnica je ta, da proces pri teh umetnih barvilih poteka kemično tako, da sladkor pod visokimi pritiski in temperaturami izpostavijo amonijaku in sulfitom. Rezultat teh kemičnih reakcij je sproščanje 2-metilimidazola in 4-metilimidazola, dveh snovi, ki sta v študijah na miših ali podganah povzročila raka pljuč, jeter, ščitnice in levkemijo. Količine teh snovi v omenjenih gaziranih pijačah so bile v omenjeni raziskavi tako visoke, da CSPI ocenjuje, da samo karamelna barvila v gaziranih pijačah sama po sebi povzročijo 15.000 primerov rakavih obolenj v ZDA (v naših razmerah v Sloveniji bi to lahko pomenilo potencialno do 75 primerov rakavih obolenj).

Omenjeni karamelni barvili se najdeta v mnogih gaziranih in sadnih pijačah, balzamičnem kisu, piškotih, itd. Pri projektu »Ni nam vseeno!« pozivamo vse potrošnike naj le preverjajo deklaracije izdelkov in bojkotirajo izdelke z nevarnimi karamelnimi barvili. Ti aditivi, ki služijo le kozmetičnim namenom, nimajo kaj početi v prehrambenih izdelkih.

Vir: http://www.cspinet.org/new/201203051.html
Seznam izdelkov, ki vsebujejo E150c – amonijev karamel: http://www.ninamvseeno.org/izdelki-z-aditivom.aspx?group=100&id=E150c
Seznam izdelkov, ki vsebujejo E150d – amonijev sulfitni karamel: http://www.ninamvseeno.org/izdelki-z-aditivom.aspx?group=100&id=E150d
Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.