Oznake za izvor aditiva

Objavljeno: 12.2.2012
V seznamu aditivov in izdelkov smo dodali oznake za izvor aditiva, kjer gre lahko za aditiv naravnega izvora ali za sintetično pridobljen aditiv. V naslednjih dneh bomo zaradi dodatnega preverjanja oznake še dodajali in po potrebi spreminjali.
Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.